O D L U K A o sazivanju redovne izborne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

  • Ispis

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

Udruga Alumni  S.E.F.

Split, Cvite Fiskovića 5

 

 

Split, 30.01.2021.g.

 

 

 

 

O D L U K A

o sazivanju redovne izborne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

 

 

 

Na temelju članka 17. Statuta,  UO Udruge  donosi  Odluku o sazivanju redovne izborne skupštine Udruge: u četvrtak 18.02.2021. god. na Prokurativama, ispred hotela Bellevue s početkom u 17 h, sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

  

 

Dnevni red:

 

  1. Otvaranje Skupštine: izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2020.g.
  2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor)
  4. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2020.g.
  5. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2021.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2020.g.
  6. Razrješenje članova UO i NO i izbor članova novog Upravnog i Nadzornog odbora

 

 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednica Udruge:

 

                                                                                                    _________________

                                                                                                    Ingrid Bulatović