Članstvo udruge u 2020 g

  • Ispis

Prema evidenciji, Udruga na dan 31.12.2020. broji 84 člana, od čega su 74 redovnih te 10 potpomagajućih.