Financijski izvještaj za 2020. god. -Alumni S.E.F.

  • Ispis
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
  za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020      
                 
Naziv obveznika: UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU
                 
Poštanski broj: 21000 Mjesto: SPLIT RNO broj: 0018406
                 
Adresa sjedišta: Cvite Fiskovića 5 Matični broj: 01573101
                 
Račun (IBAN): HR3124070001100574687       OIB: 56364123472
                 
Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija Oznaka razdoblja: 2020-12
                 
Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT Šifra županije: 17
                 
Broj pogrešaka: Nema     Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): NE
                 
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:     Kontrolni broj: 97.414,96
                 
BIL-NPF AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074) 001 0 0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) 145 0 0
PR-RAS-NPF AOP Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)  001 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 0 0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
S-PR-RAS-NPF AOP Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
       
       
G-PR-IZ-NPF AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 015 9.353 9.003
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 028 6.634 13.994
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)  029 2.719 -4.991
                 
Zakonski zastupnik: Ingrid Bulatović   Potpis zakonskog zastupnika
                 
Datum: 30.1.2021          
                 
Osoba za kontakt: Boris Milat        
                 
Telefon: 0913352526          
                 
Telefax: 021771661          
                 
Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.        
                 
              Evidencijski broj
                 
Verzija Excel datoteke: 6.0.1.           (popunjava FINA)