Financijski plan za 2021.g.

  • Ispis
 ALUMNI S.E.F. - FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU  
Redni
broj
Opis Plan
2020.
Ostvareno 2020. (procjena)* ostvareno / plan u % Plan
2021
Plan 2021.
na plan 2020
1 2 3     6 7 (6/3)
1.1. Članarine 9.000 8.200 91,1 8.800 97,8
1.2. Donacije 500 600 120,0 500 100,0
1.3. Imovina 0 2   2  
1. PRIMICI 9.500 8.802 92,7 9.302 97,9
2.1. Naknade 8.000 915 11,4 3.000 37,5
2.2. Materijal i usluge 5.000 5.967 119,3 5.000 100,0
2.3. Platni promet 1.000 1.121 112,1 1.100 110,0
2.4. Ostali izdaci 5.000 5.990 119,8 4.000 80,0
2. IZDACI 19.000 13.993 73,6 13.100 68,9
3.  (1-2) Višak (manjak) -9.500 -5.191 54,6 -3.798 40,0
4. Preneseni višak 27.500 27.863 101,3 22.672 82,4
5.  (3+4) Višak za prijenos 18.000 22.672 126,0 18.874 104,9
             
* Moguće je povećanje primitaka od članarina do kraja godine, ako se još netko sjeti
platiti.            
Iznos izdataka   se ne bi trebao mijenjati.       
          Split, 23.12.2020.