Alumni- Nadzorni odbor- izvješće za 2020.

  • Ispis

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

OIB 56364123472

SPLIT, 13.02.2021.    

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor pregledao je financijsku dokumentaciju i Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2020.godinu za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2020.g.

Utvrđeno je da su izvještajem obuhvaćene sve stavke zabilježene kroz izvatke o promjenama na žiro računu Udruge, te da su zakonom propisana izvješća sastavljena istinito na odgovarajućim obrascima, te su na vrijeme dostavljeni Financijskoj agenciji radi pohrane u Registar neprofitnih organizacija.

Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u evidentiranom poslovanju.

U 2020. godini ostvareni su ukupni primici od 9.003 kuna, što je za 4% manje od primitaka prošle godine. Razlika je ostvarena na stavci primici od članarina. Ukupni izdaci u prošloj godini iznosili su 13.994 kuna što je 110% više od prošlogodišnjih izdataka. Povećanje je zabilježeno na stavkama: izdaci za usluge i izdaci za donacije.

Stoga je prema godišnjem financijskom izvještaju o primicima i izdacima za 2020. godinu ostvaren manjak primitaka u iznosu od 4.991 kunu. Prenesena sredstva iz predhodne poslovne godine umanjena su za ovaj iznos, te stanje novčanih sredstava na računu iznosi 22.873 kn.

Sve poslovne promjene evidentirane su u Knjizi primitaka i izdataka. Svi računi plaćeni dobavljačima evidentirani su u Knjizi ulaznih računa.

 

Nadzorni odbor:

Vedrana Duplančić Frana, predsjednica