Članstvo udruge u 2020 g

Prema evidenciji, Udruga na dan 31.12.2020. broji 84 člana, od čega su 74 redovnih te 10 potpomagajućih. 

 

Alumni- Nadzorni odbor- izvješće za 2020.

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

OIB 56364123472

SPLIT, 13.02.2021.    

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor pregledao je financijsku dokumentaciju i Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2020.godinu za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2020.g.

Utvrđeno je da su izvještajem obuhvaćene sve stavke zabilježene kroz izvatke o promjenama na žiro računu Udruge, te da su zakonom propisana izvješća sastavljena istinito na odgovarajućim obrascima, te su na vrijeme dostavljeni Financijskoj agenciji radi pohrane u Registar neprofitnih organizacija.

Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u evidentiranom poslovanju.

U 2020. godini ostvareni su ukupni primici od 9.003 kuna, što je za 4% manje od primitaka prošle godine. Razlika je ostvarena na stavci primici od članarina. Ukupni izdaci u prošloj godini iznosili su 13.994 kuna što je 110% više od prošlogodišnjih izdataka. Povećanje je zabilježeno na stavkama: izdaci za usluge i izdaci za donacije.

Stoga je prema godišnjem financijskom izvještaju o primicima i izdacima za 2020. godinu ostvaren manjak primitaka u iznosu od 4.991 kunu. Prenesena sredstva iz predhodne poslovne godine umanjena su za ovaj iznos, te stanje novčanih sredstava na računu iznosi 22.873 kn.

Sve poslovne promjene evidentirane su u Knjizi primitaka i izdataka. Svi računi plaćeni dobavljačima evidentirani su u Knjizi ulaznih računa.

 

Nadzorni odbor:

Vedrana Duplančić Frana, predsjednica

Financijski izvještaj za 2020. god. -Alumni S.E.F.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA  
  za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020      
                 
Naziv obveznika: UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU
                 
Poštanski broj: 21000 Mjesto: SPLIT RNO broj: 0018406
                 
Adresa sjedišta: Cvite Fiskovića 5 Matični broj: 01573101
                 
Račun (IBAN): HR3124070001100574687       OIB: 56364123472
                 
Šifra djelatnosti: 9412 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija Oznaka razdoblja: 2020-12
                 
Šifra grada/općine: 409 Grad/općina: SPLIT Šifra županije: 17
                 
Broj pogrešaka: Nema     Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE): NE
                 
Neki financijski pokazatelji iz obrasca:     Kontrolni broj: 97.414,96
                 
BIL-NPF AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074) 001 0 0
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195) 145 0 0
PR-RAS-NPF AOP Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+040+049)  001 0 0
UKUPNI RASHODI (AOP 054-146 ili 054+147) 148 0 0
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 149+151-150-152-153) 154 0 0
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153) 155 0 0
S-PR-RAS-NPF AOP Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine Ostvareno u izvještajnom razdoblju
       
       
G-PR-IZ-NPF AOP Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014) 015 9.353 9.003
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) 028 6.634 13.994
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)  029 2.719 -4.991
                 
Zakonski zastupnik: Ingrid Bulatović   Potpis zakonskog zastupnika
                 
Datum: 30.1.2021          
                 
Osoba za kontakt: Boris Milat        
                 
Telefon: 0913352526          
                 
Telefax: 021771661          
                 
Adresa e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.        
                 
              Evidencijski broj
                 
Verzija Excel datoteke: 6.0.1.           (popunjava FINA)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Izvještaj o radu likovne radionice

 

Likovna radionica Udruge Alumni S.E.F.

 

 

IZVIJEŠĆE O RADU LIKOVNE RADIONICE ALUMNI S.E.F.

od veljače 2020.g.-veljače 2021.g.

 

Naša Likovna radionica i nadalje broji devet članica, to se nije promijenilo.

No, s obzirom na općepoznatu situaciju u svezi  Covid-19, od veljače 2020.g.  više nismo mogli slikati u prostoriji na Ekonomskom fakultetu.

Slikanje i  druženje nam je jako nedostajalo,  te smo našli zamjensku prostoriju i od listopada 2020.g.uz primjenu svih epidemioloških mjera, mi se  ponovno  okupljamo i slikamo.

Isto tako, naša članica Deni Čulić je aktivirala Zoom aplikaciju za dvije naše slikarice koje slikaju kod kuće.

U izvještajnom razdoblju smo se sastali  17 puta, a prosječna prisutnost članica je 70%.

Nadalje nakon 10 godina naš mentor prof.Duško Aničić više ne radi s nama, imamo novog mentora prof. Zdravka Cotu.

Iako žalimo za starim profesorom, promjena nam je svima dobrodošla, imamo novi pristup radu, radimo zadane teme, dograđujemo stečeno znanje i usavršavamo vještine.

Za spomenuti je da smo u svibnju 2020.g. uz pridržavanje epidemioloških mjera održali jednodnevnu likovnu koloniju u selu Bisku pod nazivom „Bisko u srcu“ na veliku radost svih članica. Slikali smo tematski; seoski pejzaž i rodnu kuću domaćina, sve nastale slike su prekrasne.

Planiramo do ljetne pauze,a nadamo se da ćemo uspjeti, održati malu izložbu slika, kako bi prezentirali naše novonastale radove.

 

 

 

 

Split, 10.veljače 2021.g.                                                        Voditeljica: Hajdi Tabak Javorčić

Smjernice i plan aktivnosti u 2021.g.

Smjernice i plan  aktivnosti Udruge za 2021.g.

 

XVI. SEFNET

Pet ili više predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse (u dogovoru

s nastavnicima)

Poboljšanje ili izrada nove web stranice te postavljanje tehničkih uvjeta za odvijanje

svih aktivnosti koje se mogu sprovoditi on-line (predavanja, prezentacije, sastanci i sl.

Prezentacije

objavljenih knjiga, znanstvenih i stručnih radovima ili rezultata istraživanja

Predavanje

Jedno ili više predavanja i/ili panel diskusije o temama od javnog interesa (ekonomske

ili drugih struka)

Suradnja s alumni udrugama u zemlji i inozemstvu

Film s povodom i razlogom

Jedna ili više projekcija filma s temom koja može potaknuti stručnu raspravu ekonomista

Zabava i učenje

-        Likovna radionica

-        Pjevački zbor

Humanitarna akcija

Izlet

-        Jedan višednevni (vikend) izlet (uz posjet gospodarskim subjektima ili institucijama)

-        jedan ili dva jednodnevna

Druženje

-        Domjenak na kraju godine i druga neformalna druženja

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA 2020 god

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA 2020.

 

U protekloj 2020. godini članovi zbora imali su 14 proba  i 3 javna nastupa. Od toga je prvih 9 proba bilo do 19. veljaće kada je zbog pandemije Covid-19 zbor prestao s radom sve do 01. listopada kada je nastavio sa još 5 održanih proba te prekinuo rad 27. listopada. Uvježbana je jedna nova pjesma, a 5 ih je zadržano iz prethodnih godina  radi izvođenja istih. Na probe je u prosjeku dolazilo 80% članova što je omogućilo uvježbavanje po dionicama. U 2020. godini u zboru je bilo 18 članova koji su za vrijeme pandemije intenzivno i svakodnevno međusobno komunicirali putem WhatsApp-a dajući međusobnu potporu u pridržavanju  propisanih mjera Stožera Civilne zaštite.

Nastupi u 2020. godini:

1.Godišnja skupština Alumni EF Split 19.02.2020.i otvaranje izložbe slika

2. Završetak projekta „PAZI“ – društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj – udruge „Sunce“ i četiri fakulteta iz Splita.

3. Solin: otvaranje 9 izložbe slika i skulptura malog formata 15.10.2020.

 

Popis pjesama javno izvedenih u 2020. godini:

1. Djevojka je ruže brala,

2. Jedan život malo je,

3. Gaudeamus igitur,

4. Moj mi je Mato iz Drača,

5. Kaleto moja mala,

6. Meni trebaš ti.

 

U Splitu,  08. veljače 2020. godine

 

                                                                        Voditelj zbora:

                                                                         Zlatko Bukvić

 

Financijski plan za 2021.g.

 ALUMNI S.E.F. - FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU  
Redni
broj
Opis Plan
2020.
Ostvareno 2020. (procjena)* ostvareno / plan u % Plan
2021
Plan 2021.
na plan 2020
1 2 3     6 7 (6/3)
1.1. Članarine 9.000 8.200 91,1 8.800 97,8
1.2. Donacije 500 600 120,0 500 100,0
1.3. Imovina 0 2   2  
1. PRIMICI 9.500 8.802 92,7 9.302 97,9
2.1. Naknade 8.000 915 11,4 3.000 37,5
2.2. Materijal i usluge 5.000 5.967 119,3 5.000 100,0
2.3. Platni promet 1.000 1.121 112,1 1.100 110,0
2.4. Ostali izdaci 5.000 5.990 119,8 4.000 80,0
2. IZDACI 19.000 13.993 73,6 13.100 68,9
3.  (1-2) Višak (manjak) -9.500 -5.191 54,6 -3.798 40,0
4. Preneseni višak 27.500 27.863 101,3 22.672 82,4
5.  (3+4) Višak za prijenos 18.000 22.672 126,0 18.874 104,9
             
* Moguće je povećanje primitaka od članarina do kraja godine, ako se još netko sjeti
platiti.            
Iznos izdataka   se ne bi trebao mijenjati.       
          Split, 23.12.2020.

Dodatne informacije