Naslovnica Alumni

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA 2020 god

IZVJEŠĆE O RADU ZBORA 2020.

 

U protekloj 2020. godini članovi zbora imali su 14 proba  i 3 javna nastupa. Od toga je prvih 9 proba bilo do 19. veljaće kada je zbog pandemije Covid-19 zbor prestao s radom sve do 01. listopada kada je nastavio sa još 5 održanih proba te prekinuo rad 27. listopada. Uvježbana je jedna nova pjesma, a 5 ih je zadržano iz prethodnih godina  radi izvođenja istih. Na probe je u prosjeku dolazilo 80% članova što je omogućilo uvježbavanje po dionicama. U 2020. godini u zboru je bilo 18 članova koji su za vrijeme pandemije intenzivno i svakodnevno međusobno komunicirali putem WhatsApp-a dajući međusobnu potporu u pridržavanju  propisanih mjera Stožera Civilne zaštite.

Nastupi u 2020. godini:

1.Godišnja skupština Alumni EF Split 19.02.2020.i otvaranje izložbe slika

2. Završetak projekta „PAZI“ – društveno korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj – udruge „Sunce“ i četiri fakulteta iz Splita.

3. Solin: otvaranje 9 izložbe slika i skulptura malog formata 15.10.2020.

 

Popis pjesama javno izvedenih u 2020. godini:

1. Djevojka je ruže brala,

2. Jedan život malo je,

3. Gaudeamus igitur,

4. Moj mi je Mato iz Drača,

5. Kaleto moja mala,

6. Meni trebaš ti.

 

U Splitu,  08. veljače 2020. godine

 

                                                                        Voditelj zbora:

                                                                         Zlatko Bukvić

 

Izvješće o XVI SEFNET-u

 

 

Predsjednik  organizacijiskog odbora SEFNET-a

Mirko Cvitanić, dipl.oec.

 

 

 

                                                                                                                          

 

IZVJEŠĆE  O  XVI  SEFNET-u

za Izbornu Skupštinu 18.02.2021.god.

 

 

 XVI SEFNET u 2020. godini nije održan zbog pandemije izazvane CORONA virusom.

 

Smatram da bi isti možda mogli održati, uz suglasnost Fakulteta, koncem ljetnog semestra, te tijekom zimskog semestra ove godine, ako epidemiološka situacija dozvoli , u mogućem opsegu programa, koji bi predložili.

 

 

 

 

                                                                   Mirko Cvitanić. dipl.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvještaj UO Udruge Alumni S.E.F. za period 19.02.20.-12.02.21.

Izvješće UO o svom radu i aktivnostima Udruge  Alumni S.E.F. u periodu 19.02.2020.- 12.02.2021.

                                              

1.    Upravni odbor Udruge je 19.02.2020.g. organizirao redovnu godišnju Skupštinu, na kojoj se uz izvještaje o radu UO, SEFNET-a, Mješovitog pjevačkog zbora i Likovne radionice, članovima Udruge prikazao film od dodjeli zahvalnica učesnicima SEFNET-a povodom 15-godišnjice istog, a koja je održana u Dekanatu EF, u dobrom raspoloženju uz prigodni program. Snimanje i montažu filma je obavio naš uvaženi član Eduard Gracin, na čemu mu ovim putem posebno zahvaljujemo. Film je, osim što ostaje kao dokument u našoj arhivi, poslan i svim fizičkim i pravnim osobama koje su dobile zahvalnice. Samu Skupštinu, je kao i svake godine, obogatio nastup mješovitog pjevačkog zbora te izložba radova polaznica Likovne radionice, nakon čega je uslijedio tradicionalni domjenak.

 

2.    Poslije Skupštine, već 26.02.20. UO je održao sastanak - počele su pripreme za novi SEFNET, za planirane izlete i ostale aktivnosti. No onda je kako je svima poznato, naglo sve prekinuto u ožujku uvođenjem karantene radi pandemije virusa Covid 19.

 

3.    Slijedeći sastnak je održan tek u rujnu 2020. i to u kavani Bellevue, jer se u prostoriju na EF nije moglo. Na sastanku je zaključeno da se izleti odgađaju za slijedeću godinu jer epidemiološka situacija nije ništa bolja. Sekcije će pokušati naći zamjenske prostore za rad, a jedino što možemo odraditi prema našim donešenim smjernicama je humanitarna akcija.

 

4.    Na slijedećem sastanku, u studenom 2020.g. konstatirano je da se ništa i dalje ne može organizirati na EF. Mješoviti zbor i likovna radionica su djelovali u manjem obimu i na zamjenskom lokacijama (posebni izvještaji u privitku). Što se tiče planirane humanitarne akcije, odustali smo od kuhanja za beskućnike te s obzirom na situaciju, donešena je odluka da se kontaktira KBC Split i vidi što bi im bilo najpotrebnije. Nakon višednevnog dogovaranja i kontakata s KBC, odlučeno je da se donira 5.000,00 kn (što je pet puta više nego što su iznosile donacije prijašnjih godina) što je izvršeno 22.12.2020.

5.    Na slijedećem sastanku održanom 23. prosinca putem službenog maila (jer su sad već i kavane bile zatvorene) Upravni odbor je  donio financijski plan za 2021. g. (u privitku)

 

6.    Krajem siječnja, odnosno 30. siječnja, Upravni odbor se sastao na otvorenom prostoru, pod maskama, sukladno epidemiološkim mjerama, te donio Odluku o sazivanju redovne izborne skupštine, koja se prema odredbama Statuta treba održati do kraja veljače 2021. te smjernice za aktivnosti u 2021. g.

 

7.    Dakle, u navedenom periodu, od sredine veljače 2020. do danas, Upravni odbor je održao samo 5 sastanaka,  na kojima su prisustvovali i članovi Nadzornog odbora.  Sve su odluke, nakon prijedloga i diskusija, donesene  jednoglasno. Nijedan sastanak nije odgođen. Svi članovi UO su dali doprinos  u predlaganju i provođenju  aktivnosti Udruge.

 

8.    Na kraju možemo reći, da su mnoge aktivnosti pripremljene, samo se čeka vrijeme kad će se moći realizirati.  Zbor je trebao svečano obilježiti svoju 10. godišnjicu djelovanja, povodom čega se naša tajnica prihvatila teškog posla – dokumentirati sva događanja kroz opsežni album koji će ostati u trajno vlasništvo Udruge.Isto tako i likovna radionica slavi jubilej i čim okolnosti dozvole, počastit će nas lijepom izložbom. Nadamo se uskoro.

 

 

Split, 12. veljače 2021.

Predsjednica UO Alumni S.E.F.

__________________________

Ingrid Bulatović

O D L U K A o sazivanju redovne izborne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

Udruga Alumni  S.E.F.

Split, Cvite Fiskovića 5

 

 

Split, 30.01.2021.g.

 

 

 

 

O D L U K A

o sazivanju redovne izborne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

 

 

 

Na temelju članka 17. Statuta,  UO Udruge  donosi  Odluku o sazivanju redovne izborne skupštine Udruge: u četvrtak 18.02.2021. god. na Prokurativama, ispred hotela Bellevue s početkom u 17 h, sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

  

 

Dnevni red:

 

  1. Otvaranje Skupštine: izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2020.g.
  2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
  3. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor)
  4. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2020.g.
  5. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2021.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2020.g.
  6. Razrješenje članova UO i NO i izbor članova novog Upravnog i Nadzornog odbora

 

 

 

 

 

                                                                                                    Predsjednica Udruge:

 

                                                                                                    _________________

                                                                                                    Ingrid Bulatović

 

 

 

 

15. SEFNET 2019.god. Izvješće (4)

   

 

 

 Alumni SEF 

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Split, 

Cvite Fiskovića 5, 21000 Split

   

IZVJEŠĆE  O  XV  SEFNET-u

 

U okviru  XV SEFNET-a  u periodu od ožujka do prosinca 2019. godine,održano je devet gostovanja - predavanja i četiri terenske nastave. Jedno dogovoreno gostovanje nažalost nije realizirano budući da  je naš gost-alumni u dogovorenom terminu bio spriječen obvezama.Sva gostovanja-predavanja i terenske nastave provedeni su na traženje profesora,sukladno njihovom planu i programu nastave za 2019.godinu. 

Na  XV SEFNET-u  sudjelovali su: 

 

ORGANIZACIJSKI   ODBOR u sastavu:  

- prof.dr.sc. Maja Fredotović (dekanica),

- prof.dr.sc. Snježana Pivac (prodekanica za nastavu),

- Mirko Cvitanić,dipl.oec (Alumni S.E.F., Predsjednik organizacijskog odbora SEFNET-a)

- Ingrid Bulatović,  dipl.oec.( Predsjednica udruge ALUMNI S.E.F.)

- Silvana Blašković, dipl. oec. (potpredsjednica udruge ALUMNI S.E.F.)

- Vedrana Duplančić-Frana, dipl.oec.član odbora

- Boris Milat ,dipl.oec.član odbora 

 

NASTAVNICI

 

1.prof.dr.sc. Neven  Šerić        kolegij: Strategija  marketinga u turizmu

           tema:   Marketing u upravljanju prodajom hotela

                       Radisson Blu & Spa Split

           tema:   Marketinško upravljanje imiđom hotela – Vestibul Palace Split

           tema:   Upravljanje marketinškim aktivnostima u prodaji na primjeru hotela Park Split

           tema:   Od diplome EFST do nižeg savjetnika za digitalni marketing u

                       tvrtci  BRATZI MEDIA – obrt za usluge Split

           tema:   Glazbene manifestacije kao sastavnica  nacionalnog imiđa

                       (razvoj i upravljanje konceptom Splitski festival, obnovljena Dora i Porin)

 

2.prof.dr.sc. Ivica Pervan        kolegij: Financijsko računovodstvo  2

          tema:   Računovodstveni i porezni tretman - porezni pothvat

 

3.prof.dr.sc. Dragana Grubišićkolegij: Upravljanje kvalitetom,

          tema:   Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda i procesa tvrtke Purex d.o.o.

                      Hrvace

kolegij: Operacijski menadžment II,

          tema:   Kontrola kvalitete,terminiranje proizvodnje i upravljanje  zalihama u tvrtci

                      Trenton d.o.o.Donji Muć

kolegij: Operacijski menadžment I,

          tema:   Odlučivanje o proizvodnji u tvrtci Sardina d.o.o.Postira  

 

4. izv. prof.dr.sc. Andrijana Rogošić  kolegij: Računovodstvo proračunskih korisnika,

          tema: Računovodstvo proračunskih korisnika – GRAD SPLIT

 

5. prof.dr.sc. Želimir  Dulčić     kolegij: Strategijski menadžment hotela,

          tema: Strateški menadžment malog hotela - Hotel Vestibul Palace Split

          tema: Strateški menadžment Cornaro hotela Split

 

6. izv.prof.dr.sc. Tina Vuko       kolegij: Revizija

          tema: Revizija ciklusa prodaje 

        

 GOSTI  GOSPODARSTVENICI  :

 

1.Snježana Galić,dipl.oec., TARMA d.o.o. Split,

                 na temu: Transkacije među povezanim osobama

 

2.Marko Ugrčić mag.oec.  Marketing Radisson Blu Resort & Spa Splt     

                 na temu: Marketing u upravljanju prodajom Radisson Blu Resort & Spa Split

 

3.Mario Kliškinić,mag.oec. Bratzi-media, obrt za usluge, Split

                 na temu: Od diplome EFST do nižeg savjetnika za digitalni marketing

                                u tvtci  BRATZI MEDIA Split – obrt za usluge

 

4.Nenad Nizić, dipl. oec. i  Bruno Nizić, mag.oec. Hotel VESTIBUL PALACE SPLIT

                 na temu: Strateški menadžment malog hotela

                 na temu:  Marketinško upravljanje imiđom hotela

 

5.Ljiljana Vučetić dip.oec.  GRAD  SPLIT                 

                  na temu: Računovodstvo proračunskih korisnika – GRAD SPLIT

 

6.Tomislav Mrduljaš   glazbenik,skladatelj i producent   SPLIT

                  na temu: Glazbene manifestacije kao sastavnica nacionalnog imidža

                                 (razvoj i upravljanje konceptom Splitskog festivala,obnovljena Dora i Porin)

 

 

7.Davina Ljubićić-Đirlić,mag. oec.,HOTEL PARK SPLIT

                  na temu: Upravljanje marketinškim aktivnostima  u prodaji

                                  na primjeru Hotela Park

 

8.Maja Šećer, mag.oec. LIST d.o.o.  SPLIT

                  na temu: Revizija ciklusa prodaje

 

9.Davor Gabela, dipl.oec. SARDINA d.o.o.  POSTIRA

                  na temu:   Odlučivanje o proizvodnji u tvrtci Sardina d.o.o.Postira                                       

 

  

TERENSKA NASTAVA:

 

PUREX d.o.o. HRVACE

Milivoj Dragošević,dipl.ing.,direktor i vlasnik

Mario Jakovina, mag. oec. - izvršni direktor,

na temu: Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda i procesa tvtke Purex d.o.o.Hrvace

 

 TRENTON d.o.o. MUĆ DONJI

Darijo Karninčić,dipl. oec.-  izvršni direktor

Ivana Bikić, dipl. ing.- tehnolog

na temu:   Kontrola kvalitete,terminiranje proizvodnje i  upravljanje zalihama   

                  u tvrtci Trenton d.o.o.Gizdavac - Donji Muć

 

 HOTEL VESTIBUL SPLIT

Nenad Nizić, dipl. oec., vlasnik   

Bruno Nizić, mag. oec., direktor   

na temu: Strateški menadžment malog hotela – Hotel Vestibul Palace Split

 

HOTEL CORNARO SPLIT

Marija Šverk,dipl. oec.- vlasnica hotela   

Ivana Klarić,dipl. oec. - menedžerica hotela   

na temu: Strateški menadžment Cornaro hoela Split

 

 Nakon svih odrađenih aktivnosti možemo zaključiti da navedena  gostovanja i posjeti tvrtkama  daju značajan doprinos nastavi , te da je ovakav vid suradnje, druženja, učešća u nastavi, edukaciji studenata, i dalje potreban .

Posebno je zadovoljsto istaknuti da su u 2019 god.ostvarene četiri terenske nastave.

 Stoga Udruga Alumi (Organizacijski odbor SEFNET-a ) kao i do sada putem dekanata šalje poziv svim nastavnicima da iskažu svoje želje i potrebe za novim predavanjima ili za odlazak na terensku nastavu, kako bi ih Udruga  razmotrila i obavila sve predradnje do realizacije novih gostovanja.

 

Plan termina  gostovanja definira nastavnik zajedno s gospodarstvenikom (Rok do konca veljače  2020. god.);

                                

   Predsjednik  organizacijiskog odbora SEFNET-a

                                                                   Mirko Cvitanić,dipl.oec.

Alumni- Nadzorni odbor- izvješće za 2019

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA  EKONOMSKOG  FAKULTETA  U  SPLITU

OIB 56364123472

SPLIT, 13.02.2020.

 

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

 

Nadzorni odbor pregledao je financijsku dokumentaciju i Financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2019. godinu za razdoblje od 01.01 do 31.12. 2019.

Utvrđeno je da su izvještajem obuhvaćene sve stavke zabilježene kroz izvatke o promjenama na žiro računu Udruge, te da su zakonom propisana izvješća sastavljena istinito na odgovarajućim obrascima, te će biti na vrijeme dostavljeni Financijskoj agenciji radi pohrane u Registar neprofitnih organizacija.

Nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u evidentiranom poslovanju.

U 2019. godini ostvareni su ukupni primici od 9.353 kuna, što je za 7% manje od primitaka prošle godine. Razlika je ostvarena na stavci donacija. Ukupni izdaci u prošloj godini iznosili su 6.634 kuna što je 34% manje od prošlogodišnjih izdataka. Smanjenje je zabilježeno na stavkama: izdaci za naknade i izdaci za materijal.

Stoga je prema godišnjem financijskom izvještaju o primicima i izdacima za 2019. godinu ostvaren višak primitaka u iznosu od 2.719 kuna. Zajedno sa prenesenim viškom iz 2018.g. u iznosu od 25.145 kn, ukupan višak za prijenos u 2020. godinu iznosi 27.864 kuna.

Sve poslovne promjene evidentirane su u Knjizi primitaka i izdataka. Svi računi plaćeni dobavljačima evidentirani su u Knjizi ulaznih računa.

 

Nadzorni odbor:

Vedrana Duplančić  Frana, predsjednica

Dodatne informacije