Naslovnica Alumni

Izvješće Likovne radionice 2016.

Likovna radionica djeluje od 21. 3. 2011. godine. Okuplja petnaestak članova koji se sastaju svakog četvrtka od 17 do 20 sati. U izvještajnom razdoblju (od 1. 1. 2016. do 6. 3. 2017.) slikali smo i uživali čak 43 puta te nam je to postao lijep, opuštajući i koristan hobi. Obrađivane su tehnike olovke, ugljena, suhog i uljnog pastela, gvaša, laviranog tuša, akvarela na papiru i - u posljednje vrijeme - akrila na platnu. Profesor i akademski slikar Duško Aničić, naš volonter, polako ali sigurno uveo nas je u svijet slikarstva, strpljivo vježbajući omjere veličina, sjena, kontrasta. Upoznao nas je s kompozicijom slike, kompozicijom boja i zlatnim rezom, slikajući po promatranju, sjećanju, mašti i po fotografiji, koja nam često služi kao predložak i likovni povod, ali nikad nije vjerno prenesena, dajući nam tek mogućnost za beskrajne improvizacije u kompoziciji i koloritu. 

Treba istaknuti i tradicionalno organiziranje naše "likovne kolonije", u studenom svake godine, u Srinjinama na obiteljskom imanju našeg profesora, koje je sjajna prigoda i za lijepo druženje s članovima Likovne udruge "Salona art", za razmjenu iskustava i dodatnu edukaciju, slikanje u prirodi, uz pjesmu i veselje.

Dana 6. 3. 2017., nakon izborne skupštine Udruge, u predvorju Ekonomskog fakulteta bit će postavka tridesetak slika u tehnici akrilika na platnu.

Voditeljica Edita Vrgoč, dipl. oec. 

Pjevački zbor - izvješće za 2016.

U protekloj 2016. godini članovi Zbora imali su 35 proba i sedam javnih nastupa. Uvježbane su i obrađene četiri nove pjesme i obnovljene tri pjesme iz ranijih godina, sve zbog javnog izvođenja istih. Na probe je u prosjeku dolazilo 75% članova, što je omogućilo uvježbavanje po dionicama. Zbor trenutno ima 20 članova, od čega 16 žena i četiri muška. Članovi Zbora sudjeluju i u ostalim aktivnostima Udruge. Tijekom 2016. godine održani su sljedeći javni nastupi:

 1. Redovna skupština alumna EF, Split (16. 3. 2016.)
 2. Izborna skupština alumna KTF, Split (26. 4. 2016.)
 3. Međunarodna konferencija E.B.E.C. Spli (7. 5. 2016.)
 4. Izložba slika "pet gracija", Dom kulture Solin (24. 5. 2016.)
 5. Izložba slika Hajdi Tabak Javorčić, Split, (8. 6. 2016.)
 6. Međunarodna izložba slika malog formata, Dom kulture Solin (10. 11. 2016.)
 7. Promocija knjige "Grozote rata (Dnevnik s Goričkog fronta)" Ivana Kovačića, Gradska knjižnica Split (23. 11. 2016.)

Voditelj zbora Zlatko Bukvić, dipl. oec.

XII. SEFNET - izvješće za 2016.

Održano osam predavanja alumna u sklopu redovne nastave na EFST:

 1. "Porezni aspekti poslovnog spajanja", alumna Snježana Galić, dipl. oec., porezna savjetnica i stalna sudska vještakinja za računovodstvo i financije, kolegij Financijsko računovodstvo 2, prof. dr. sc. Ivica Pervan
 2. "Strategija marketina luksuznog hotela na primjeru hotela 'Vestibul'", alumnus Nenad Nizić, dipl.oec., kolegij Strategija marketinga u turizmu, prof. dr. sc. Neven Šerić
 3. "Strategija marketina malog hotela na primjeru hotela 'Diana', vila 'Ama' i kavane 'Lvxor'", alumnus Ivan Malada, dipl.oec., kolegij Strategija marketinga u turizmu, prof. dr. sc. Neven Šerić
 4. "Strategija marketina velikog hotela na primjeru hotela 'Radison Blue Split'", alumnus Petar Dragičević, dipl.oec., kolegij Strategija marketinga u turizmu, prof. dr. sc. Neven Šerić
 5.  "Strategijski menadžment hotela na primjeru hotela 'Vestibul'", alumnus Nenad Nizić, dipl.oec., kolegij Strategijski menadžemnt hotela, prof. dr. sc. Želimir Dulčić
 6. "Primjer primjene metode vrednovanja - Vrednuju li posjetitelji poboljšanje bioraznolikosti u Parku prirode 'Lastovsko otočje'", alumna Matea Špika, dipl. ing. biologije, mr. sc. menadžmenta, Kolegij Ekonomika okoliša, doc. dr. sc. Slađana Pavlinović
 7. "Računovodstvo proračuna i neprofitnih organizacija na primjeru Grada Splita", alumnae Ljiljana Vučetić, dipl.oec., Olenka Dadić, dipl. oec., kolegij Računovodstvo, prof. dr. sc. Branka Ramljak
 8. Realizacija vanjskotrgovinskog posla na primjeru tvornice 'Sardina Postira", alumnus Davor Gabela, dipl. oec., kolegij Vanjskotrgovinsko poslovanje, prof. dr. sc. Dražen Derado

Predsjednik Organizacijskog odbora Mirko Cvitanić, dipl. oec.

Članovi Organizacijskog odbora: prof. dr. sc. Željko Garača, dekan, prof. dr. sc. Ivica Pervan, prodekan za nastavu, Boris Milat, dipl. oec., predsjednik Udruge alumna

Izvješće UO za 2016.

Upravni odbor podnijet će Skupštini Udruge na sjednici zakazanoj za 6. 3. 2017. godine izvješće o svom radu i o radu Udruge u 2016. godini. Sukladno članku 17. stavak 3. Statuta Udruge, sažetak izvješća objavljuje se radi javnog uvida i na ovim stranicama najmanje pet dana prije održavanja skupštine. 

Sažetak izvješća o aktivnostima ostvarenim tijekom 2016. godine:

 • XII. SEFNET - osam predavanja alumna sadašnjim studentima kod šest nastavnika (posebno izvješće)
 • Jedan film "s povodom i razlogom" - u lipnju, "The Big Short", redatelja Adama McKaya (2015., "Oklada stoljeća") o krahu financijske burze 2008. godine
 • Dva višednevna izleta - u svibnju (na temu etno turizam) Vela Luka, Blato, Korčula te u rujnu (na temu agroturizam) Istra
 • Jedan jednodnevni izlet - u ožujku, Park prirode Blidinje, Bosna i Hercegovina
 • Likovna radionica - ciklus radionica uz stručno vodstvo tijekom cijele godine, izložba radova svih članova u ožujku, sudjelovanje pojedinih članova na drugim izložbama (posebno izvješće)
 • Mješoviti pjevački zbor - ciklus vježbi uz stručno vodstvo tijekom cijele godine, sedam javnih nastupa (posebno izvješće)
 • Rekreacija - kuglana (u listopadu)
 • Druženja - obilazak Dioklecijanove palače s vodičem (u siječnju), obilazak Salone s vodičem (u svibnju) i još pet tematskih druženja
 • Facebook stranica "Alumni EFST" - foto-dokumentacija o aktivnostima, objava informacija u neslužbenom tonu i dijeljenje sadržaja sa stranice EFST i zanimljivosti s tematikom iz ekonomije i civilnog društva
 • Održano deset sjednica Upravnog odbora tijekom 2016. godine radi pripreme i provedbe prethodno navedenih aktivnosti, a u prosincu 2016. godine donesen Finacijski plan Udruge za 2017. godinu (sukladno članku 22. Statuta). U 2017. godini održane dvije sjednice, radi usvajanja financijskih izvještaja za 2016. godinu te sazivanja izborne skupštine i pripreme materijala za skupštinu

Nismo realizirali planirane aktivnosti, unatoč poduzetim pripremnim aktivnostima:

 • Predavanja alumna s Fakulteta
 • Predavanje ekonomskog stručnjaka iz inozemstva
 • Predavanja o temama od javnog interesa
 • Tečaj digitalne fotografije

Godišnji financijski izvještaj za 2016.

Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2016. godine (G-PR-IZ-NPO)

Ukupno ostvareni PRIMICI iznose 8.724 kune.

 • primici od članarina - 7.600 kuna,
 • primici od donacija  - 1.100 kuna, od čega 1.000 kuna od trgovačkih društava i 100 kuna od građana),
 • primici od a vista kamata ostvarenih na žiro računu Udruge - 24 kune.

Ukupno ostvareni IZDACI iznose 7.081 kunu.

 • izdaci za usluge - 4.465 kuna,
 • izdaci za uredski materijal - 458 kuna,
 • izdaci za usluge platnog prometa - 534 kune,
 • ostali izdaci - 1.643 kune. 

VIŠAK PRIMITAKA tekuće poslovne godine iznosi 1.643 kune.

Višak primitaka prenesen iz prethodne godine iznosi 22.084 kune. Višak za prijenos u narednu godinu iznosi 23.727 kuna.

Zakonski zastupnik Udruge Boris Milat

 

Poziv za izbornu skupštinu 6. 3. 2017.

Sazivamo Skupštinu Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu, na temelju članka 17. Statuta Udruge i u vezi s člankom 16. stavak 3. Statuta Udruge. 

Izborna sjednica Skupštine održat će se

u ponedjeljak 6. ožujka 2017. godine,

s početkom u 18:00 sati

u Svečanom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5 (aneks).

Prijedlog dnevnog reda Skupštine:

 1. Otvaranje skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika te izbornog povjerenstva; izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2016. godine; pozdravi uzvanika)
 2. Razmatranje i usvajanje izvješća Upravnog odbora i drugih tijela o njihovom radu i radu Udruge u prethodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor)
 3. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2016. godine
 4. Izbor članova upravnog odbora i nadzornog odbora Udruge
 5. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje Finacijskog plana 2017. godinu

Fotodokumentaciju o aktivnostima Udruge potražite i na www.facebook.com – Alumni EFST

Pozivamo sve članove Udruge i na otvorenje izložbe slikarskih radova Likovne sekcije Udruge koje će se održati istoga dana odmah nakon završetka skupštine (orijentaciono oko 19:30 sati) u predvorju Fakulteta (prizemno lijevo).

Obavještavamo vas i da će na skupštini nastupiti Mješoviti pjevački zbor Udruge.

Upravni odbor

Dodatne informacije