Naslovnica Alumni

Izvješće o radu zbora za 2017

                                        

 

                                        IZVJEŠĆE O RADU ZBORA

 

 

 

U protekloj 2017. godini članovi zbora imali su 31 pobu i 4 javna nastupa. Uvježbano je i obrađeno 6 novih pjesama te obnovljene dvije ih ranijih godina, a sve zbog javnog izvođenja istih. Na probe je u prosjeku dolazilo 80% članova, što je omogućilo uvježbavanje po dionicama. U 2017. godini u zboru je bilo 20 članova koji su aktivni i u ostalim aktivnostima udruge.

 

 

U Splitu, 26. siječnja 2018. godine

 

 

 

 

                                                                                         Voditelj zbora:

 

                                                                                         Zlatko Bukvić

 

 

 

 

 

 

Nastupi u 2017. godini:

1. Izborna skupština Alumni EF ST 06.03.2017.i otvaranje izložbe slika,

2. Izložba slika Edite Vrgoč u Solinu 04.05.2017.

3. Izložba slika Salona art u Solinu 19.12.2017.

4. Dan Ekonomskog fakulteta-dodjela godišnjih priznanja 22.12.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smjernice i plan aktivnosti Udruge za 2018

Smjernice i plan  aktivnosti Udruge za 2018.g.

XIV. SEFNET

Deset ili više predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse (u dogovoru s nastavnicima)

 

Prezentacije

objavljenih knjiga, znanstvenih i stručnih radovima ili rezultata istraživanja

 

Predavanje

Jedno ili više predavanja i/ili panel diskusije o temama od javnog interesa (ekonomske ili drugih struka)

Suradnja s alumni udrugama u zemlji i inozemstvu

Izrada baze podataka diplomiranih studenata EF

Film s povodom i razlogom

Jedna ili više projekcija filma s temom koja može potaknuti stručnu raspravu ekonomista

 

Zabava i učenje

- Likovna radionica

- Pjevački zbor

- Rekreacija

 

Humanitarna akcija

Izlet

-  Jedan višednevni (vikend) izlet (uz posjet gospodarskim subjektima ili  institucijama)

-  jedan ili dva jednodnevna

 

Druženje

-  Domjenak na kraju godine i druga neformalna druženja

-  Aktivnost alumna u prilagođenim virtualnim mrežama

 

 

Izvješće OU o radu i aktivnostima Udruge od 6.3.2017-7.2.2018

Izvješće UO o svom radu i aktivnostima Udruge Alumni S.E.F. u periodu 06.03.2017.- 07.02.2018.

 

 

1. Upravni odbor Udruge izabran na izbornoj Skupštini 06.03.2017.g. je do sada održao 14 sastanaka (10 u 2017. g.i 4 u 2018.g.) kojima  su također prisustvovali i članovi NO.  Svi dogovori za aktivnosti, kao  i odluke,  donesene su jednoglasno. Nijedan sastanak nije odgođen, svi članovi UO aktivno sudjeluju u radu i predlažu nove aktivnosti.

 

2. U okviru XIII. SEFNET-a  održano je osam predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse prema traženju nastavnika u okviru nastavnih kolegija. Detaljni izvještaj podnosi predsjednik organizacijskog odbora  SEFNET-a Mirko Cvitanić.

 

3.  Održana su  dva javna predavanja i panel diskusije o temama od šireg interesa:

-        Poduzetništvo mladih u sektoru ekološke  poljoprivrede

-        Pošast bolesti štitnjače

 

4. U 2017.g. surađivali smo s alumni udrugama u zemlji i inozemstvu:

-        Okrugli stol u Opatiji (osim predstavnika udruga alumna iz RH sudjelovali su i  predstavnici alumna sa EF iz Ljubljane),

-        Sudjelovanje u aktivnostima udruge alumni KTF,

-        Sudjelovanje na Redovitoj godinjoj skupštini Udruge ASUS

 

5. Organizirali smo za članove Udruge posebnu projekciju dokumentarnog filma  ekonomske tematike „Gdje je slijedeća invazija“ u kinoteci Zlatna vrata uz panel diskusiju  (u okviru planirane  aktivnosti  ”Film sa povodom i razlogom”).

 

6. Naše učenje i zabava se kontinuirano odvijala kroz dvije sekcije Likovne sekcije i Mješovitog pjevačkog zbora o čemu njihovi voditelji podnose poseban izvještaj.

 

7. Višednevni izlet u Međimurje uz stručni  , obogatili smo i kulturnim sadržajem :

-        Obilazak grada Čakovca i Muzeja Međimurja uz  stručno vodstvo,

-        Obilazak grada Varaždina i Gradskog muzeja uz stručno vodstvo,

-        Obilazak tvrtke TEHNIX d.o.o.,  koja proizvodi strojeve za reciklažu sekundarnih sirovina, uz stručnu prezentaciju vlasnika i direktora Đure Horvata, stručnjaka u ekoindustriji

 

8. Početkom ove godine realizirali smo slijedeće planirane aktivnosti:

-        bojanje prostorije za odmor  na EF

-        humanitarna akcija – kuhanje za beskućnike

 

9. Družili smo se:

-        nakon izborne Skupštine

-        na ispraćaju 2017.g.

-        i u drugim  neformalnim prilikama  (Maškare, Ljudikanje petkom, i dr)

 

 

Nismo uspjeli realizirati jednodnevni izlet na Klišku tvrđavu i izlet “5 rijeka Cetinske krajine”. S naše strane je sve bilo organizirano ali su nas spriječile objektivne okolnosti. 

 

Nadalje nismo napravili napredak u formiranju baze podataka o svim alumnijima EF, no vjerujemo da će se ove godine doći do potrebnih podataka.  

 

Predavanje inozemnog profesora Stefana Bianchinia trebalo je biti realizirano u 2017. ali zbog njegove zauzetosti prebačeno je za travanj 2018.

 

 

 

Predsjednica UO Alumni S.E.F.

 

_____________________

Ingrid Bulatović

 

 

 

Redovita godišnja skupština Alumni S.E.F.

Upravni odbor Udruge je na svojoj sjednici  23.siječnja 2018.g. donio Odluku o sazivanju redovite godišnje Skupštine

koja će se održati 07.02.2018.g. u Malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu s početkom u 18,30 sati.

 

Na dan 31.12.2017. Udruga broji 92 redova člana.

 

 

                             Odluka

 

Na temelju članka 17. Statuta,  UO Udruge  donosi  odluku o sazivanju redovite skupštine Udruge :  u srijedu 07.02.2018. god. u Malom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5, s početkom u 18,30 sati.  

 

Dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2017.g.) i pozdravi uzvanika

 

 1. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna radionica, Mješoviti pjevački zbor)

 

 1. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2017.g.

 

 1. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje financijskog plana za 2018.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2017.g.

 

 

 

 

Tajnica Udruge:                                                     Predsjednica Udruge:

                                                                                                    

 Lada Lušić                                                             Ingrid Bulatović

Ingrid Bulatović_0001

 

Lada L

 

 

Izabrana nova tijela Udruge

Izborna skupština Udruge izabrala je novi upravi i nadzorni odbor za mandatno razdoblje od ožujka 2017. godine do veljače 2019.godine.

Članovi UPRAVNOG ODBORA su: (1) Silvana BLAŠKOVIĆ, (2) Ingrid BULATOVIĆ, (3) Anita CVITANIĆ, (4) Zlatko CVITANOVIĆ, (5) Ljiljana KULUŠIĆ, (6) Lada LUŠIĆ i (7) Edita POPOVIĆ KRAGIĆ.

Na temelju članka 21. stavak 2. i u skladu s člankom 26. stavak 3. Statuta Udruge, Upravni odbor je na konstituirajućoj sjednici održanoj neposredno nakon završetka izborne skupštine, pod predsjedanjem dopredsjednika Udruge Jerka Podruga, a koji je predsjedavao i izbornom skupštinom, donio sljedeće odluke:

 • za predsjednicu Udruge izabrana je Ingrid BULATOVIĆ,
 • za dopredsjednicu Udruge izabrana je Silvana BLAŠKOVIĆ,
 • za tajnicu Udruge izabrana je Lada LUŠIĆ.

Izabrani članovi NADZORNOG ODBORA su: (1) Vedrana DUPLANČIĆ FRANA, (2) Meri ŠITIĆ i (3) Edita VRGOČ. 

Izborna skupština 6. 3. 2017.

Izborna skupština Udruge Alumni SEF održat će se

u ponedjeljak 6. ožujka 2017. godine

s početkom u 18:00 sati

u Svečanom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5 (aneks).

 • Izbor radnih tijela skupštine
 • Pozdravi uzvanika
 • Izvješća o radu u 2016. godini
 • Financijsko izvješće za 2016. godinu i odobrenje financijskog plana za 2017. godinu
 • Izbor članova upravnog odbora i nadzornog odbora za mandat 2017. – 2019.
 • Smjernice za aktivnosti u nardnom razdoblju
 • Nastup pjevačkog zbora
 • Izložba slika članova Likovne radionice
 • Domjenak 

http://www.unist.hr/novosti/najave-i-doga%C4%91anja/izborna-skupstina-alumni-efst-a-86702

Svi redoviti članovi Udruge pozvani su sudjelovati, a svi alumni - posebno oni koji žive i rade izvan Splita - da se svojim prijedlozima i komentarima jave na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Pratite nas i na FB - Alumni EFST

 

Dodatne informacije