Naslovnica Alumni

Pristupnica Alumni S.E.F

 

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split

http://alumni.efst.hr/     Facebook: Alumni EFST     e-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

P R I S T U P N I C A

OSOBNI

PODACI

PREZIME

 

IME

 

Datum rođenja

 

Djevojačko prezime

 

OIB

 

Akademski naziv ili stručni naziv ili akademski stupanj (i godina stjecanja)

 

 

PODACI O ZAPOSLENJU

Naziv poslodavca

 

Adresa poslodavca

 

Telefon

 

Funkcija – zaduženje

 

e-mail poslovni

 

 

PODACI O STANOVANJU

Kućna adresa

 

Telefon

 

Mobitel

 

e-mail privatni

 

 

PODACI O ČLANSTVU

Datum učlanjenja

 

Datum prvog učlanjenja

 

Datum prestanka članstva

 

Svojim potpisom se obvezujem poštovati pravila i Statut Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu – Alumni S.E.F.

Navedeni osobni podaci će se koristiti u skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka   s kojim sam upoznat/upoznata te se neće davati ni u jednu  drugu svrhu niti će se davati trećim osobama bez moje pismene privole.

 

 

Želim poštu

primati na

e-mail poslovni

 

e-mail privatni

 

kućnu adresu

 

poslovnu adresu

 

Datum:                                                                                                                       Potpis:

Zaštita podataka - Zaštita privatnosti Alumni S.E.F.

  

Zaštita privatnosti

 

 

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F. 

(u daljnjem tekstu: Udruga) se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica.

Prikupljat će se samo podaci o broju posjeta bez ikakvih osobnih podataka o  posjetiteljima,  osim u slučajevima ako ih posjetitelj dobrovoljno dostavi Udruzi .

U slučajevima kad je poznat indentitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi će se podaci koristiti samo u svrhu zbog koje ih je pošiljatelj poslao. Udruga takve podatke može koristiti i za što bolji uvid i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijega pružanja svojih usluga korisnicima.

Udruga  se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj osobi odnosno strani bez izričitoga pristanka korisnika. 

 

Zaštita podataka - Zahtjev korisnika za pristup podacima

ZAHTJEV KORISNIKA ZA PRISTUP PODACIMA

 

Podnositelj zahtjeva KORISNIK (ime i prezime, adresa, telefon i/ili e-pošta)

 

___________________________________________________________________________

 

Podnositelj zahtjeva ZAKONSKI ZASTUPNIK/PUNOMOĆNIK KORISNIKA

(ime i prezime, OIB, adresa, telefon i/ili e-pošta)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

Naziv voditelja zbirke osobnih podataka, OIB, sjedište i adresa

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F.

56364123472

21000 Split, Cvite Fiskovića 5

 

Podatak koji se traži:

□ potvrda o tome da li se osobni podaci koji se odnose na korisnika obrađuju ili ne

□ obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na korisnika, čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka

□ uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje

□ izvadak, potvrda ili ispis osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se odnose na korisnika, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,

□ ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na korisnika,

□ zatraženi podatak/e dostaviti na sljedeći način:

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                   __________________________________

                                                                                   (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

____________________

(mjesto i datum)

 

 

 

Napomena: Voditelj zbirke osobnih podataka odgovorit će najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva svakom korisniku na njegov zahtjev, odnosno zakonskom zastupniku ili punomoćniku.

Zaštita podataka - Zahtjev korisnika za ispravak podataka

 

ZAHTJEV KORISNIKA ZA ISPRAVAK PODATAKA

Podnositelj zahtjeva KORISNIK (ime i prezime, adresa, telefon i/ili e-pošta)

 

___________________________________________________________________________

 

 

Podnositelj zahtjeva ZAKONSKI ZASTUPNIK/PUNOMOĆNIK KORISNIKA (ime i

prezime, OIB, adresa, telefon i/ili e-pošta)

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Naziv voditelja zbirke osobnih podataka, OIB, sjedište i adresa

 

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta u Splitu ALUMNI S.E.F.

56364123472

21000 Split, Cvite Fiskovića 5

 

 

Podatak koji je potrebno dopuniti, izmijeniti ili

brisati:

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

                                                                                   ______________________________

                                                                                   (vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva)

 

 

_____________________

(mjesto i datum)

 

 

Napomena: Voditelj zbirke osobnih podataka na podneseni zahtjev korisnika o pravu na ispravak podataka odnosno zakonskih

zastupnika ili punomoćnika, dopunit će, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako

njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08,

130/11 i 106/12).

 

Zaštita podataka - Privola

_________________________________

(ime i prezime)

 

 

 

 

Na temelju točke 32. Opće uredbe o zaštiti podataka, EC  2016/679 i odredbi Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18), svojim potpisom dajem

 

 

P R I V O L U

 

 

Udruzi diplomiranih studenata ekonomskog fakulteta u Splitu (ALUMNI S.E.F.)  da u svrhu obrade nužne radi  _________________________________________________________

                                                                             

  (navesti svrhu u koju se osobni podaci daju)

 

 

koristi moje osobne podatke:

 

1.

2.

3.

4.

(navesti osobne podatke)

 

 

 

_____________________________

(Mjesto i datum)

_______________________________________

 (Vlastoručan potpis)

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na predavanje prof. dr.sc. Željko Garača: 2. mirovinski stup - pljačka nacionalnog bogatstva epskih razmjera

Dragi Alumni

 

Jedno od važnijih aktualnih tema ovih dana je svakako predstojeća mirovinska reforma o kojoj se na svim razinama vode javne rasprave.

 

Doprinos javnoj raspravi je dao i prof. Željko Garača svojom stručnom analizom koju ste mogli pročitati u Slobodnoj Dalmaciji 06.10.2018. - kakvi su dosadašnji rezultati  uvođenja 2. mirovinskog stupa,   na razini pojedinca kao na makroekonomskoj slici RH i što će se događati u narednom periodu. Osvrnuo se i na iskustva drugih zemalja.

 

Stoga nam je izrazito zadovoljstvo najaviti predavanje prof. dr. sc. Željka Garače sa Ekonomskog fakulteta u Splitu (i uvaženog člana naše Udruge) , diplomiranog ing. elektrotehnike, magistra računarskih znanosti i doktora ekonomskih znanosti koji će održati predavanje na istu temu dana 

 

15.10.2018.(ponedjeljak) u 18h i 30'

u Malom amfitetaru  Ekonomskog fakultetu u Splitu  

 

Obzirom na važnost teme koja se tiče svih nas, molimo vas da odvojite malo svog vremena za ovo predavanje.

I  svi ostali zainteresirani su dobrodošli.

 

Vaša tajnica

Lada Lušić

Dodatne informacije