Naslovnica Alumni

Zbor Alumni SEF - izvještaj za 2018.g.

                                       

 

IZVJEŠĆE O RADU

 

MJEŠOVITOG  ZBORA   ALUMNI SEF

 

 

 

 

U protekloj 2018. godini članovi zbora imali su 34 pobe i 6 javnih  nastupa. Uvježbano je i obrađeno 5 novih pjesama te obnovljene četiri iz ranijih godina, a sve zbog javnog izvođenja istih. Probe se održavaju jednom tjedno na EF.

Na probe je u prosjeku dolazilo 80% članova, što je omogućilo uvježbavanje po dionicama. U 2018. godini u zboru je bilo 19 članova koji su aktivni i u ostalim aktivnostima udruge.

 

 

Nastupi u 2018. godini (uglavnom po dvije pjesme) na:

 

1.   Redovnoj skupština Alumni S.E.F.  -  07.02.2018. na Ekonomskom fakultetu

2. Predstavljanju knjige Ivana Kovačića „Zarobljeništvo i bijeg“ - 23.04.2018. u Gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu

3.  Otvaranju  izložbe slika „Split u akvarelu“ - 08.06.2018. u Francuskom institutu u Splitu

4.  Otvaranju izložbe slika „Salona art“ - 24.10.2018.g. u Domu Zvonimir  u Solinu

5. Otvaranju multimedijalne izložbe o potomcima ruske emigracije značajnih za kulturni razvoj Splita -  15.11.2018.g. u prostoru Državnog arhiva u Splitu

6.  Svečanom obilježavanju Dana Ekonomskog fakulteta Split -  21.12.2018. g.na EF

 

 

Od svog formiranja, odnosno od  prve  probe koja je bila 09.11.2010. godine, Zbor  se do 31.12.2018. sastao 293 puta. Uvježbano je ukupno 35 pjesama .

Javnih nastupa je bilo 38 na kojima je  izvedeno  25 različitih pjesama dok njih 10  još nisu javno izvedene.

 

 

 

 

 

U Splitu, 12. veljače 2019. godine

 

 

 

 

                                                                                         Voditelj zbora:

 

                                                                                        Zlatko Bukvić

 

 

 

 

 

XIV SEFNET-a 2018.god - izvješće

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Split, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  O  XIV  SEFNET-u

 

U okviru XIV SEFNET-a  u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine,održano je

devet  gostovanja-predavanja i četiri terenske nastave.Tri dogovorena gostovanja nažalost nisu realizirana budući da  su naši dugogodišnji gosti-alumni u istom terminu bili spriječeni svojim obvezama.Sva gostovanja-predavanja i terenske nastave provedeni su na traženje profesora,sukladno njihovom planu i programu nastave za 2018.godinu.

 

.

Na  XIV SEFNET-u  sudjelovali su:

 

ORGANIZACIJSKI   ODBOR u sastavu:

 

- prof.dr.sc. Maja Fredotović (dekanica),

- prof.dr.sc. Snježana Pivac (prodekanica za nastavu),

- Mirko Cvitanić,dipl.oec (Alumni S.E.F., Predsjednik organizacijskog odbora SEFNET-a)

- Ingrid Bulatović,  dipl.oec.( Predsjednica udruge ALUMNI S.E.F.)

 

NASTAVNICI:

 

 

1.Prof.dr.sc. Neven  Šerić        kolegij: Strategija  marketinga u turizmu -

                                                  tema:   Marketing u upravljanju prodajom hotela

                                                  tema:   Marketinško upravljanje imiđom hotela

                                                  tema:   Upravljanje marketinškim aktivnostima u prodaji 

 

2.Prof.dr.sc. Ivica Pervan         kolegij: Financijsko računovodstvo  2

                                                  tema:   Transakcije među povezanim osobama

 

3.Prof.dr.sc. Dragana Grubišićkolegij: Upravljanje kvalitetom,

                                                   tema:   Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda

                                                   kolegij: Operacijski menadžment I,

                                                   tema:    Donošenje odluka u proizvodnji

 

4. Izv. prof.dr.sc. Andrijana Rogošić  kolegij: Računovodstvo,

                                                   tema: Računovodtvo neprofitnih organizacija i proračuna

 

5. Doc.dr.sc.Lana Kordić          kolegij: Industrijska politika EU,

                                                   tema: Privatizacija HEP-a,

                                                   tema: Javne usluge i tržišne djelatnosti u hrvatskom

                                                             elektroenergetskom sustavu

 

6. Prof.dr.sc. Želimir  Dulčić     kolegij: Strategijski menadžment,

                                                   tema: Strategija razvoja tvrtke

                                                   tema: Strateški menadžment malog hotela

                                                   tema: Strateško upravljanje hotelom

 

7. Prof.dr.sc. Dražen Derado    kolegij: Vanjskotrgovinsko poslovanje,

                                                        tema:   Realizacija vanjskotrgovinskog posla

  

8. Izv.prof.dr.sc. Tina Vuko       kolegij: Revizija

                                                       tema: Revizija ciklusa prodaje 

        

 

GOSTI  GOSPODARSTVENICI  :

 

1.Snježana Galić,dipl.oec., TARMA d.o.o. Split,

                 (Porezni  savjetnik i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije)

                 na temu: Transkacije među povezanim osobama

 

2.Marko Ugrčić dipl.oec.  Marketing Radisson Blu Resort       

                 na temu: Marketing u upravljanju prodajom Radisson Blu Resort

 

3.Nenad Nizić, dipl. oec., Hotel VESTIBUL

                 na temu: Strateški menadžment malog hotela

 

 4.Ljiljana Vučetić dip.oec.  GRAD  SPLIT                

                  na temu: Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna

 

5.Tonči Cvitanović,dipl.pravnik ,ex djelatnik HEP-a

6.Nenad Kurtović,  ekonomist ,  ex djelatnik HEP-a

                 na teme:  Privatizacija HEP-a ,

                                 Javne usluge i tržišne djelatnosti u hrvatskom lektroenergetskom

                                 sustavu

7.Julija Hrstić,mag.oec., GALEB d.d. OMIŠ

                  na temu: Realizacija vanjskotrgovinskog posla

 

8.Sanja Biočić,dipl. oec., AD PLASTIK  d.o.o. SOLIN

                  na temu: Strategija razvoja tvtke AD PLASTIK Solin

 

9.Davina Ljubićić-Đirlić,mag. oec.,HOTEL PARK Split

                  na temu: Upravljanje marketinškim aktivnostima  u prodaji

                                  na primjeru Hotela Park

 

10.Maja Šećer, mag.oec. LIST d.o.o.  Split

                  na temu: Revizija ciklusa prodaje

 

TERENSKA NASTAVA:

 

PUREX d.o.o. HRVACE

Milivoj Dragošević,dipl.ing.,direktor i vlasnik

Marijo Jakovina,dipl.oec.,komercijalni direktor,

na temu: Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda i procesa tvtke Purex d.o.o.Hrvace

 

HANNAH-TEKSTIL d.o.o.  Split

Slavko Šundov,dipl.oec.,vlasnik i direktor,

na temu: Donošenje odluka u proizvodnji u tvrtci Hannah-tekstilSplit

 

RADISSON BLU RESORT SPLIT

Sandra Čanič,dipl.pravnik., direktorica za ljudske resurse

na temu: Strateško upravljanje hotelom

 

HOTEL VESTIBUL SPLIT

Nenad Nizić, dipl. oec., vlasnik   

Bruno Nizić, mag. oec., direktor   

na temu: Strateški menadžment malog hotela

 

 

Nakon svih odrađenih aktivnosti možemo zaključiti da navedena  gostovanja i posjeti tvrtkama  daju značajan doprinos nastavi , te da je ovakav vid suradnje, druženja, učešća u nastavi, edukaciji studenata, i dalje potreban .

 

Izmjena koju smo izvršili 2018.g., na način da se SEFNET prolongirao sa samo ljetnog  na ljetni i zimski semestar,  pokazala se kao dobar način rada, budući da pruža mogućnost  profesorima za bolji plan  termina gostovanja ili odlaska na terensku nastavu.

Zadovoljsto je istaknuti da su ostvarene četiri terenske nastave tijekom 2018.god.

 

Udruga Alumi (Organizacijski odbor SEFNET-a ) i dalje treba, putem dekanata uputiti molbu svim nastavnicima da iskažu svoje želje i potrebe za novim predavanjima ili za odlazak na terensku nastavu, koje bi Udruga  razmotrila i obavila sve predradnje do realizacije novih gostovanja.Termine gostovanja definirao bi nastavnik zajedno s gospodarstvenikom (Rok do konca veljače  2019. god.);

 

 

                                                                   

Predsjedenik  organizacijiskog odbora SEFNET-a

                                                                Mirko Cvitanić,dipl.oec.

Smjernice i plan aktivnosti Udruge za 2019.g.

Smjernice i plan  aktivnosti Udruge za 2019.g.

 

XIV. SEFNET

Deset ili više predavanja nekadašnjih studenata o svojim slučajevima iz prakse (u dogovoru s nastavnicima)

Prezentacije

objavljenih knjiga, znanstvenih i stručnih radovima ili rezultata istraživanja

Predavanje

Jedno ili više predavanja i/ili panel diskusije o temama od javnog interesa (ekonomske ili drugih struka)

Suradnja s alumni udrugama u zemlji i inozemstvu

Izrada baze podataka diplomiranih studenata EF

Film s povodom i razlogom

Jedna ili više projekcija filma s temom koja može potaknuti stručnu raspravu ekonomista

Zabava i učenje

-        Likovna radionica

-        Pjevački zbor

-        Rekreacija

Humanitarna akcija

Izlet

-        Jedan višednevni (vikend) izlet (uz posjet gospodarskim subjektima ili institucijama)

-        jedan ili dva jednodnevna

Druženje

-        Domjenak na kraju godine i druga neformalna druženja

-        Aktivnost alumna u prilagođenim virtualnim mrežama

 

Odluka o sazivanju skupštine za 20.02.2019

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 150+152-149-151+153)

Kontrolni broj: 96.812,80

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

Neprof6_GPRIZNPF_SEF_2018

Linkovi

Novosti

Upute

RefStr

PR-RAS-NPF

BIL

G-PR-IZ-NPF

 

Kontrole

Šifre

 

                   

Vrsta posla: 710

             

Obrazac
G-PR-IZ-NPF

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

O PRIMICIMA I IZDACIMA

za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv obveznika:

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

Poštanski broj:

21000

 

Mjesto:

SPLIT

Adresa sjedišta:

Cvite Fiskovića 5

Račun (IBAN):

HR3124070001100574687

     

RNO broj:

0018406

 

Šifra djelatnosti:

9412

Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

   

Matični broj:

01573101

 

Šifra grada/općine:

409

Grad/općina: SPLIT

     

OIB:

56364123472

             

Oznaka razdoblja:

2018-12

 
               

Šifra županije:

17

 

Verzija Excel datoteke: 6.0.0.

             

Iznosi u kunama bez lipa

Red. Br.

OPIS

AOP

Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini

Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

I. PRIMICI

1.

Primici od prodaje roba i pružanja usluga

001

 

 

-

2.

Primici od članarina i članskih doprinosa

002

8.900

8.900

100,0

3.

Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona

003

 

 

-

4.

Primici od donacija (AOP 005 do 010)

004

1.900

1.100

57,9

4.1.

iz državnog proračuna

005

 

 

-

4.2.

iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

006

 

 

-

4.3.

od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

007

 

 

-

4.4.

od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

008

1.200

1.000

83,3

4.5.

od građana i kućanstava

009

700

100

14,3

4.6.

iz ostalih izvora

010

 

 

-

5.

Primici od kamata i ostale financijske imovine

011

6

5

83,3

6.

Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine

012

 

 

-

7.

Primici od prodaje dugotrajne imovine

013

 

 

-

8.

Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.)

014

 

 

-

 

PRIMICI UKUPNO  (AOP 001 do 004 + 011 do 014)

015

10.806

10.005

92,6

II. IZDACI

1.

Izdaci za radnike (AOP 017+018)

016

0

0

-

1.1.

Plaće (bruto)

017

 

 

-

1.2.

Doprinosi na plaću

018

 

 

-

2.

Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje)

019

 

 

-

3.

Izdaci za naknade volonterima

020

 

 

-

4.

Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo)

021

1.863

3.352

179,9

5.

Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.)

022

4.662

1.770

38,0

6.

Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume)

023

885

1.930

218,1

7.

Izdaci za kamate i usluge platnog prometa

024

578

489

84,6

8.

Izdaci za dane donacije

025

 

 

-

9.

Izdaci za nabavu dugotrajne imovine

026

 

 

-

10.

Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.)

027

1.419

2.445

172,3

 

IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)

028

9.407

9.986

106,2

III.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)

029

1.399

19

1,4

IV.

VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA - PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE

030

23.727

25.126

105,9

Red. Br.

DODATNI PODACI

AOP

Stanje na kraju  prethodne godine

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Index
(5/4)

1.

Stanje novčanih sredstava na računu

031

25.126

25.145

100,1

2.

Stanje novčanih sredstava u blagajni

032

 

 

-

3.

Stanje oročenih sredstava

033

 

 

-

4.

Obveze po neplaćenim računima

034

 

 

-

5.

Potraživanje za nenaplaćene račune

035

 

 

-

6.

Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije

036

 

 

-

7.

Prosječan broj zaposlenih

037

 

 

-

8.

Broj volontera

038

 

 

-

9.

Broj sati volontiranja

039

 

 

-

 

Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039)

040

25.126

25.145

100,1

                     
     

Potpis zakonskog zastupnika

                     

Zakonski zastupnik:

Ingrid Bulatović

 

 

 

 

Datum:

13.2.2019.

               

Osoba za kontakt:

Boris Milat

         

Telefon:

0913352526

             

Telefax:

021771661

             

Adresa e-pošte:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

         
                     

 

Likovna radionica Alumni - izvještaj za 2018.

  

 

IZVIJEŠĆE O RADU LIKOVNE RADIONICE ALUMNI S.E.F.

(od 08.02.2018.g. - 19.02.2019.g.)

Likovna radionica Alumni S.E.F. je osnovana 2011.g. ,od tada do danas neprekidno djeluje.

Od samog početka pa do danas slikanju nas podučava  akademski slikar  profesor Duško Aničić. Uz njegovu pomoč smo savladale osnove slikarstva, prošle kroz različite periode likovnog sazrijevanja i izgradile vlastiti stil tj. izričaj slikanja.

Uglavnom smo sada sve „prepoznatljive“.

Likovna radionica trenutno broji 11 članica. I dalje se sastajemo svaki četvrtak od 17-20 sati. Tako smo se u ovom izvještajnom razdoblju sastali 33 puta, i slikarice su napravile mnogo lijepih slika.

Dana 07.02.2018.g. kada je bila prošlogodišnja redovna skupština Alumn-a , u predvorju fakulteta je bila postavljena , već tradicionalna, sedma izložba slika Likovne radionice, i tom prilikom je bilo izloženo tridesetak radova članica radionice u tehnici akrila i ulja na platnu.

Nadalje, vrijedno je spomenuti da je Likovna radionica 29.11.2018.g. priredila skupnu izložbu   slika  u prostoru Ekonomskog fakulteta povodom 1. KONFERENCIJE O DRUŠTVENO KORISNOM UČENJU NA SVEUČILIŠTIMA „ Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj u Hrvatskoj“ - a na poziv  Udruge bivših studenata i prijatelja  Kemijsko tehnološkog fakulteta u Splitu koja je uz Udrugu Sunce (kao nositelja projekta) ,  KTF, EF, Pravni fakultet i Filozofski fakulteti bila partner u ovom projektu.        

Likovna radionica Alumni S.E.F. surađuje s drugim likovnim udrugama, Likovnom udrugom Salona Art, Likovnom udrugom Eugen Đenko Buktenica, Likovnom udrugom Vlaho Bukovac, tako su  naše slikarice sudjelovale na likovnim kolonijama u Vranjicu i na Kozjaku u organizaciji gore imenovanih likovnih udruga i tako razmjenile i stekle nova likovna iskustva.

Osim spomenutih likovnih  kolonija, za svaku pohvalu, a na našu veliku radost, naša članica Milica Krstulović i u ovom je izvještajnom razdoblju organizirala  likovnu koloniju Mala Maslinica na Šolti, što nas je dodatno likovno oplemenilo.  

U planu nam je skupna izložba slika u  Gradskoj knjižnici Marko Marulić u Splitu, u pregovorima smo oko toga,nadamo se da će se  i ostvariti.

 

Split, veljača 2019.g.                                      Voditelj: Hajdi Tabak Javorčić

Dodatne informacije