Naslovnica Alumni

Odluka o sazivanju redovne skupštine 19.02.2020

  • Ispis

UDRUGA DIPLOMIRANIH STUDENATA

EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU

(Udruga Alumni S.E.F.)

Split, Cvite Fiskovića 5

 

Split, 21.01.2020.g.

 

O D L U K A

 

o sazivanju redovne skupštine Udruge Alumni S.E.F.

 

Na temelju članka 17. Statuta, UO Udruge donosi Odluku o sazivanju redovne

godišnje skupštine Udruge : u srijedu 19.02.2020. god. u Velikom amfiteatru

Ekonomskog fakulteta u Splitu, Cvite Fiskovića 5, s početkom u 18 sati.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine (izbor radnog predsjedništva, zapisničara i dva

ovjerovitelja zapisnika, izvješće tajnice Udruge o broju redovitih članova

Udruge prema stanju na dan 31. prosinca 2019.g.) i pozdravi uzvanika

2. Razmatranje i usvajanje izvješća UO i drugih tijela i o njihovom radu i radu

Udruge u predhodnom razdoblju (Upravni odbor, SEFNET, Likovna

radionica, Mješoviti pjevački zbor)

3. Razmatranje i usvajanje izvješća Nadzornog odbora i usvajanje godišnjeg

financijskog izvješća za 2019.g.

4. Donošenje smjernica za aktivnosti u narednom razdoblju i odobrenje

financijskog plana za 2020.g. kojeg je UO usvojio u prosincu 2019.g.

 

Predsjednica Udruge:

 

Ingrid Bulatović