Naslovnica Alumni

XIV SEFNET-a 2018.god - izvješće

  • Ispis

Udruga diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Split, Cvite Fiskovića 5, 21000 Split

 

 

 

 

IZVJEŠĆE  O  XIV  SEFNET-u

 

U okviru XIV SEFNET-a  u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine,održano je

devet  gostovanja-predavanja i četiri terenske nastave.Tri dogovorena gostovanja nažalost nisu realizirana budući da  su naši dugogodišnji gosti-alumni u istom terminu bili spriječeni svojim obvezama.Sva gostovanja-predavanja i terenske nastave provedeni su na traženje profesora,sukladno njihovom planu i programu nastave za 2018.godinu.

 

.

Na  XIV SEFNET-u  sudjelovali su:

 

ORGANIZACIJSKI   ODBOR u sastavu:

 

- prof.dr.sc. Maja Fredotović (dekanica),

- prof.dr.sc. Snježana Pivac (prodekanica za nastavu),

- Mirko Cvitanić,dipl.oec (Alumni S.E.F., Predsjednik organizacijskog odbora SEFNET-a)

- Ingrid Bulatović,  dipl.oec.( Predsjednica udruge ALUMNI S.E.F.)

 

NASTAVNICI:

 

 

1.Prof.dr.sc. Neven  Šerić        kolegij: Strategija  marketinga u turizmu -

                                                  tema:   Marketing u upravljanju prodajom hotela

                                                  tema:   Marketinško upravljanje imiđom hotela

                                                  tema:   Upravljanje marketinškim aktivnostima u prodaji 

 

2.Prof.dr.sc. Ivica Pervan         kolegij: Financijsko računovodstvo  2

                                                  tema:   Transakcije među povezanim osobama

 

3.Prof.dr.sc. Dragana Grubišićkolegij: Upravljanje kvalitetom,

                                                   tema:   Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda

                                                   kolegij: Operacijski menadžment I,

                                                   tema:    Donošenje odluka u proizvodnji

 

4. Izv. prof.dr.sc. Andrijana Rogošić  kolegij: Računovodstvo,

                                                   tema: Računovodtvo neprofitnih organizacija i proračuna

 

5. Doc.dr.sc.Lana Kordić          kolegij: Industrijska politika EU,

                                                   tema: Privatizacija HEP-a,

                                                   tema: Javne usluge i tržišne djelatnosti u hrvatskom

                                                             elektroenergetskom sustavu

 

6. Prof.dr.sc. Želimir  Dulčić     kolegij: Strategijski menadžment,

                                                   tema: Strategija razvoja tvrtke

                                                   tema: Strateški menadžment malog hotela

                                                   tema: Strateško upravljanje hotelom

 

7. Prof.dr.sc. Dražen Derado    kolegij: Vanjskotrgovinsko poslovanje,

                                                        tema:   Realizacija vanjskotrgovinskog posla

  

8. Izv.prof.dr.sc. Tina Vuko       kolegij: Revizija

                                                       tema: Revizija ciklusa prodaje 

        

 

GOSTI  GOSPODARSTVENICI  :

 

1.Snježana Galić,dipl.oec., TARMA d.o.o. Split,

                 (Porezni  savjetnik i stalni sudski vještak za računovodstvo i financije)

                 na temu: Transkacije među povezanim osobama

 

2.Marko Ugrčić dipl.oec.  Marketing Radisson Blu Resort       

                 na temu: Marketing u upravljanju prodajom Radisson Blu Resort

 

3.Nenad Nizić, dipl. oec., Hotel VESTIBUL

                 na temu: Strateški menadžment malog hotela

 

 4.Ljiljana Vučetić dip.oec.  GRAD  SPLIT                

                  na temu: Računovodstvo neprofitnih organizacija i proračuna

 

5.Tonči Cvitanović,dipl.pravnik ,ex djelatnik HEP-a

6.Nenad Kurtović,  ekonomist ,  ex djelatnik HEP-a

                 na teme:  Privatizacija HEP-a ,

                                 Javne usluge i tržišne djelatnosti u hrvatskom lektroenergetskom

                                 sustavu

7.Julija Hrstić,mag.oec., GALEB d.d. OMIŠ

                  na temu: Realizacija vanjskotrgovinskog posla

 

8.Sanja Biočić,dipl. oec., AD PLASTIK  d.o.o. SOLIN

                  na temu: Strategija razvoja tvtke AD PLASTIK Solin

 

9.Davina Ljubićić-Đirlić,mag. oec.,HOTEL PARK Split

                  na temu: Upravljanje marketinškim aktivnostima  u prodaji

                                  na primjeru Hotela Park

 

10.Maja Šećer, mag.oec. LIST d.o.o.  Split

                  na temu: Revizija ciklusa prodaje

 

TERENSKA NASTAVA:

 

PUREX d.o.o. HRVACE

Milivoj Dragošević,dipl.ing.,direktor i vlasnik

Marijo Jakovina,dipl.oec.,komercijalni direktor,

na temu: Upravljanje i kontrola kvalitete proizvoda i procesa tvtke Purex d.o.o.Hrvace

 

HANNAH-TEKSTIL d.o.o.  Split

Slavko Šundov,dipl.oec.,vlasnik i direktor,

na temu: Donošenje odluka u proizvodnji u tvrtci Hannah-tekstilSplit

 

RADISSON BLU RESORT SPLIT

Sandra Čanič,dipl.pravnik., direktorica za ljudske resurse

na temu: Strateško upravljanje hotelom

 

HOTEL VESTIBUL SPLIT

Nenad Nizić, dipl. oec., vlasnik   

Bruno Nizić, mag. oec., direktor   

na temu: Strateški menadžment malog hotela

 

 

Nakon svih odrađenih aktivnosti možemo zaključiti da navedena  gostovanja i posjeti tvrtkama  daju značajan doprinos nastavi , te da je ovakav vid suradnje, druženja, učešća u nastavi, edukaciji studenata, i dalje potreban .

 

Izmjena koju smo izvršili 2018.g., na način da se SEFNET prolongirao sa samo ljetnog  na ljetni i zimski semestar,  pokazala se kao dobar način rada, budući da pruža mogućnost  profesorima za bolji plan  termina gostovanja ili odlaska na terensku nastavu.

Zadovoljsto je istaknuti da su ostvarene četiri terenske nastave tijekom 2018.god.

 

Udruga Alumi (Organizacijski odbor SEFNET-a ) i dalje treba, putem dekanata uputiti molbu svim nastavnicima da iskažu svoje želje i potrebe za novim predavanjima ili za odlazak na terensku nastavu, koje bi Udruga  razmotrila i obavila sve predradnje do realizacije novih gostovanja.Termine gostovanja definirao bi nastavnik zajedno s gospodarstvenikom (Rok do konca veljače  2019. god.);

 

 

                                                                   

Predsjedenik  organizacijiskog odbora SEFNET-a

                                                                Mirko Cvitanić,dipl.oec.